Şirketimiz bünyesinde çalışan personelimize ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ (İSG) eğitimi verildi.

Çalışanlarımız iş esnasında kaza, yaralanma, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerden korunma, kazaları önlemek adına tedbirler alma gibi hususlarda bilgilendirildi.

6331 sayılı iş kanunu gereği Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturuldu. Bu kurul çalışma esnasında oluşan riskleri değerlendirerek alınması gereken önlemleri üst yönetime bildirecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun denetimleri periyodik aralıklarla devam edecek. Ayrıca Şirketimiz ve İSG Kurulu’nun her ay yapacağı toplantılarda iş kazalarının önüne geçmesi öngörülen tedbirler alınacak.